Søknadsfrist for autorisasjonskurs forsikring

Sikter du deg  inn mot en autorisasjon i forsikring? Nå starter høstens studiepoenggivende kurs for samtlige autorisasjonsløp og det haster med å søke. FinAut forvalter forsikringsnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger. AIF-kursene kan du ta hos BI Bank og Forsikring. Se kursoversikt: http://www.bi.no/videreutdanning/bi-bank-og-forsikring/

Autorisasjonsordninger i forsikring

Finans Norge står bak flere autorisasjoner som drives i samarbeid med BI Bank og forsikring. Det finnes autorisasjoner både for rådgivere og skadebehandlere. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis.

I skadeforsikring kan man bli autorisert i disse spesialiseringene:

  • Rådgiver Ting privat
  • Rådgiver Ting bedrift
  • Skadebehandlingskonsulent Brann- og kombinert
  • Skadebehandlingskonsulent Motorvogn

I person- og pensjonsforsikring kan man bli autorisert i denne spesialiseringen:

  • Rådgiver person- og pensjonsforsikring

Karakterkrav

For å bli autorisert kreves karakteren C eller bedre ved alle eksamener.

Praksis

Kravet til autorisasjon i alle ordningene er for øyeblikket tre års praksis*. Kandidaten skal også ha  gjennomført utdanning med eksamen ved BI Bank og Forsikring i et nærmere definert antall kurs.

Det er i utdanningsopplegget lagt vekt på fleksibel overgang mellom autorisasjonsordningene. Dette betyr at en rekke kurs er felles, slik at avlagt eksamen innen en autorisasjonsordning vil bli godskrevet i en annen.

Tilpasning til andre studier

Kursene som inngår i ordningen kan også brukes i forsikringseksamen, eller som frie studiepoeng i en Bachelor of Management-grad ved Handelshøyskolen BI.

Autorisasjonsordningene i Forsikring eies av Finans Norge

*Med forbehold om endringer til krav ved senere versjoner av autorisasjonsbestemmelsene.